Nguyễn Trần Minh Thiên - AD11587 - Bé Gold thích cười

Ngày 03/05/2016 22:45 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Trần Minh Thiên, số báo danh AD11587 thích bú tay.

Bé Nguyễn Trần Minh Thiên, sinh ngày 03/11/2015. Gold của mẹ hay cười thích hóng ba mẹ nói chuyện.

Nguyễn Trần Minh Thiên - AD11587 - Bé Gold thích cười - 1

Nguyễn Trần Minh Thiên - AD11587 - Bé Gold thích cười - 2

Nguyễn Trần Minh Thiên - AD11587 - Bé Gold thích cười - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)