Nguyễn Vũ Hà Vy - AD92757 - Bé yêu hay điệu

Bé Nguyễn Vũ Hà Vy, số báo danh AD92757 thích đi công viên.

Bé Nguyễn Vũ Hà Vy, sinh ngày 28/08/2012. 

nguyen vu ha vy - ad92757 - be yeu hay dieu - 1

nguyen vu ha vy - ad92757 - be yeu hay dieu - 2

nguyen vu ha vy - ad92757 - be yeu hay dieu - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)