Nguyễn Vũ Phong - AD16683 - Anh chàng nặng kí

Ngày 29/04/2016 13:12 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Vũ Phong, số báo danh AD16683 đáng yêu.

Bé Nguyễn Vũ Phong, sinh ngày 07/12/2012. 

Nguyễn Vũ Phong - AD16683 - Anh chàng nặng kí - 1

Nguyễn Vũ Phong - AD16683 - Anh chàng nặng kí - 2

Nguyễn Vũ Phong - AD16683 - Anh chàng nặng kí - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)