Phạm Anh Khoa - AD27269 - Em bé mắt đen láy

Ngày 29/04/2016 17:23 PM (GMT+7)

Bé Phạm Anh Khoa, số báo danh AD27269 rất thích nhìn vào mắt mẹ mỗi khi ti và luôn tươi cười mỗi khi ngủ.

Bé Phạm Anh Khoa, sinh ngày  28/03/2016. Bé mới 25 nngày tuổi. Bé rất thích nhìn vào mắt mẹ mỗi khi ti và luôn tươi cười mỗi khi ngủ.

Phạm Anh Khoa - AD27269 - Em bé mắt đen láy - 1

Phạm Anh Khoa - AD27269 - Em bé mắt đen láy - 2

Phạm Anh Khoa - AD27269 - Em bé mắt đen láy - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)