Phạm Anh Khoa - AD27269 - Em bé mắt đen láy

Bé Phạm Anh Khoa, số báo danh AD27269 rất thích nhìn vào mắt mẹ mỗi khi ti và luôn tươi cười mỗi khi ngủ.

Bé Phạm Anh Khoa, sinh ngày  28/03/2016. Bé mới 25 nngày tuổi. Bé rất thích nhìn vào mắt mẹ mỗi khi ti và luôn tươi cười mỗi khi ngủ.

pham anh khoa - ad27269 - em be mat den lay - 1

pham anh khoa - ad27269 - em be mat den lay - 2

pham anh khoa - ad27269 - em be mat den lay - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác