Phạm Đỗ Minh Anh - AD63406 - Nàng Bông dễ thương

Ngày 29/04/2016 13:12 PM (GMT+7)

Bé Phạm Đỗ Minh Anh, số báo danh AD63406 rất nhiều chuyện và hay cười.

Bé Phạm Đỗ Minh Anh, sinh ngày 04/08/2015. Ở nhà bé được mọi người gọi là Bông.

Phạm Đỗ Minh Anh - AD63406 - Nàng Bông dễ thương - 1

Phạm Đỗ Minh Anh - AD63406 - Nàng Bông dễ thương - 2

Phạm Đỗ Minh Anh - AD63406 - Nàng Bông dễ thương - 3

Phạm Đỗ Minh Anh - AD63406 - Nàng Bông dễ thương - 4

Phạm Đỗ Minh Anh - AD63406 - Nàng Bông dễ thương - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)