Phạm Hoài Giang - AD35302 - Cô bé dễ thương

Ngày 26/04/2016 01:10 AM (GMT+7)

Bé Phạm Hoài Giang, số báo danh AD35302 rất dễ thương.

Bé Phạm Hoài Giang, sinh ngày 09/01/2008. 

pham hoai giang - ad35302 - co be de thuong - 1

pham hoai giang - ad35302 - co be de thuong - 2

pham hoai giang - ad35302 - co be de thuong - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)