Phạm Hoàn Anh Phúc - AD77449 - Lính cứu hỏa tương lai

Ngày 22/04/2016 15:21 PM (GMT+7)

Bé Phạm Hoàn Anh Phúc, số báo danh AD77449 rất thích lắp ráp mô hình và muốn thử làm lính cứu hỏa.

Bé Phạm Hoàn Anh Phúc, sinh ngày 27/11/2011. 

pham hoan anh phuc - ad77449 - linh cuu hoa tuong lai - 1

pham hoan anh phuc - ad77449 - linh cuu hoa tuong lai - 2

pham hoan anh phuc - ad77449 - linh cuu hoa tuong lai - 3

pham hoan anh phuc - ad77449 - linh cuu hoa tuong lai - 4

pham hoan anh phuc - ad77449 - linh cuu hoa tuong lai - 5

pham hoan anh phuc - ad77449 - linh cuu hoa tuong lai - 6

pham hoan anh phuc - ad77449 - linh cuu hoa tuong lai - 7

pham hoan anh phuc - ad77449 - linh cuu hoa tuong lai - 8
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)