Phạm Hoàn Anh Phúc - AD77449 - Lính cứu hỏa tương lai

Bé Phạm Hoàn Anh Phúc, số báo danh AD77449 rất thích lắp ráp mô hình và muốn thử làm lính cứu hỏa.

Bé Phạm Hoàn Anh Phúc, sinh ngày 27/11/2011. 

pham hoan anh phuc - ad77449 - linh cuu hoa tuong lai - 1

pham hoan anh phuc - ad77449 - linh cuu hoa tuong lai - 2

pham hoan anh phuc - ad77449 - linh cuu hoa tuong lai - 3

pham hoan anh phuc - ad77449 - linh cuu hoa tuong lai - 4

pham hoan anh phuc - ad77449 - linh cuu hoa tuong lai - 5

pham hoan anh phuc - ad77449 - linh cuu hoa tuong lai - 6

pham hoan anh phuc - ad77449 - linh cuu hoa tuong lai - 7

pham hoan anh phuc - ad77449 - linh cuu hoa tuong lai - 8
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác