Phạm Kim Ngân - AD30756 - Bé gà Chip năng động

Ngày 29/04/2016 13:13 PM (GMT+7)

Bé Phạm Kim Ngân, số báo danh AD30756 thích xếp hình và đọc sách.

Bé Phạm Kim Ngân, sinh ngày 26/07/2014. Bé gà Chip năng động và hoạt bát. Bé mang lại niềm vui và hạnh phúc không chỉ cho Ba Mẹ và còn nhiều nhiều khác. Cảm ơn con nhé.

Phạm Kim Ngân - AD30756 - Bé gà Chip năng động - 1

Phạm Kim Ngân - AD30756 - Bé gà Chip năng động - 2

Phạm Kim Ngân - AD30756 - Bé gà Chip năng động - 3

Phạm Kim Ngân - AD30756 - Bé gà Chip năng động - 4

Phạm Kim Ngân - AD30756 - Bé gà Chip năng động - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)