Phạm Kim Ngân - AD30756 - Bé gà Chip năng động

Bé Phạm Kim Ngân, số báo danh AD30756 thích xếp hình và đọc sách.

Bé Phạm Kim Ngân, sinh ngày 26/07/2014. Bé gà Chip năng động và hoạt bát. Bé mang lại niềm vui và hạnh phúc không chỉ cho Ba Mẹ và còn nhiều nhiều khác. Cảm ơn con nhé.

pham kim ngan - ad30756 - be ga chip nang dong - 1

pham kim ngan - ad30756 - be ga chip nang dong - 2

pham kim ngan - ad30756 - be ga chip nang dong - 3

pham kim ngan - ad30756 - be ga chip nang dong - 4

pham kim ngan - ad30756 - be ga chip nang dong - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé