Phạm Lê Băng - AD16411 - Bé thích múa hát

Ngày 26/04/2016 01:37 AM (GMT+7)

Bé Phạm Lê Băng, số báo danh AD16411 thích mặc váy và múa hát.

Bé Phạm Lê Băng, sinh ngày 31/10/2012. Bé thích múa hát.

pham le bang - ad16411 - be thich mua hat - 1

pham le bang - ad16411 - be thich mua hat - 2

pham le bang - ad16411 - be thich mua hat - 3

pham le bang - ad16411 - be thich mua hat - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tin hay đừng bỏ lỡ