Phạm Minh Hiểu - AD14946 - Nụ cười tươi rói

Ngày 03/05/2016 18:25 PM (GMT+7)

Bé Phạm Minh Hiểu, số báo danh AD14946 vẫn còn ti mẹ và rất hay cười.

Bé Phạm Minh Hiểu, sinh ngày 23/06/2015.

pham minh hieu - ad14946 - nu cuoi tuoi roi - 1

pham minh hieu - ad14946 - nu cuoi tuoi roi - 2

pham minh hieu - ad14946 - nu cuoi tuoi roi - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)