Phạm Thị Bảo Đan - AD21445 - Nàng "tre" hay cười

Ngày 29/04/2016 01:06 AM (GMT+7)

Bé Phạm Thị Bảo Đan, số báo danh AD21445 thích đi bơi, nghe kể truyện.

Bé Phạm Thị Bảo Đan, sinh ngày 10/03/2011. Tên gọi ở nhà là "Tre", biểu tưởng cho sự trường tồn , cứng cõi dẽo dai.

Phạm Thị Bảo Đan - AD21445 - Nàng quot;trequot; hay cười - 1

Phạm Thị Bảo Đan - AD21445 - Nàng quot;trequot; hay cười - 2

Phạm Thị Bảo Đan - AD21445 - Nàng quot;trequot; hay cười - 3

Phạm Thị Bảo Đan - AD21445 - Nàng quot;trequot; hay cười - 4

Phạm Thị Bảo Đan - AD21445 - Nàng quot;trequot; hay cười - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé
 

Theo BTC (Khám phá)