Phạm Thị Bảo Đan - AD21445 - Nàng "tre" hay cười

Bé Phạm Thị Bảo Đan, số báo danh AD21445 thích đi bơi, nghe kể truyện.

Bé Phạm Thị Bảo Đan, sinh ngày 10/03/2011. Tên gọi ở nhà là "Tre", biểu tưởng cho sự trường tồn , cứng cõi dẽo dai.

pham thi bao dan - ad21445 - nang "tre" hay cuoi - 1

pham thi bao dan - ad21445 - nang "tre" hay cuoi - 2

pham thi bao dan - ad21445 - nang "tre" hay cuoi - 3

pham thi bao dan - ad21445 - nang "tre" hay cuoi - 4

pham thi bao dan - ad21445 - nang "tre" hay cuoi - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé
 

Theo BTC (Khám phá)