Phạm Thu Uyên - AD33239 - Trí nhớ siêu đẳng

Ngày 29/04/2016 13:09 PM (GMT+7)

Bé Phạm Thu Uyên, số báo danh AD33239 thích hát, ghép hình, tô các con vật yêu thích.

Bé Phạm Thu Uyên, sinh ngày 14/06/2012. Bé nhớ rất tốt, lúc 17 tháng bé đã thuộc hết các con vật trong bức tranh động vật trên can, động vật dưới nước.

Phạm Thu Uyên - AD33239 - Trí nhớ siêu đẳng - 1

Phạm Thu Uyên - AD33239 - Trí nhớ siêu đẳng - 2

Phạm Thu Uyên - AD33239 - Trí nhớ siêu đẳng - 3

Phạm Thu Uyên - AD33239 - Trí nhớ siêu đẳng - 4

Phạm Thu Uyên - AD33239 - Trí nhớ siêu đẳng - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)