Phạm Tuấn Kiệt - AD19597 - Mắt một mí dễ thương

Ngày 29/04/2016 13:14 PM (GMT+7)

Bé Phạm Tuấn Kiệt, số báo danh AD19597 thích được bế lên xe, mê tivi và điện thoại.

Bé Phạm Tuấn Kiệt, sinh ngày 05/01/2016. Bé được 3 tháng 12 ngày, nặng 6,6kg.

Phạm Tuấn Kiệt - AD19597 - Mắt một mí dễ thương - 1

Phạm Tuấn Kiệt - AD19597 - Mắt một mí dễ thương - 2

Phạm Tuấn Kiệt - AD19597 - Mắt một mí dễ thương - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)