Phạm Vũ Quỳnh Chi, Bá vũ - AD48280 - Hai chị em thân thiết

Ngày 30/04/2016 23:42 PM (GMT+7)

Hai bé Phạm Vũ Quỳnh Chi - Bá vũ, số báo danh AD48280 thích vẽ, thích hát, rất thích ăn kem...

Hai chị em không phải là chị em ruột nhưng chơi thân nhau lắm. Chị thì thích múa hát, em thì thích chơi siêu nhân, suốt ngày quấn lấy nhau!

Phạm Vũ Quỳnh Chi, Bá vũ - AD48280 - Hai chị em thân thiết - 1

Phạm Vũ Quỳnh Chi, Bá vũ - AD48280 - Hai chị em thân thiết - 2

Phạm Vũ Quỳnh Chi, Bá vũ - AD48280 - Hai chị em thân thiết - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)