Phan Cao Huy Cường - AD80228 - Chàng trai thích vẽ tranh

Bé Phan Cao Huy Cường, số báo danh AD80228 siêu tập xe, xem hoạt hình và vẽ tranh.

Bé Phan Cao Huy Cường, sinh ngày 21/06/2012. Bé có thể đọc và nói được tiếng anh cơ bản. Bé ngoan và tốt bụng với mọi người xung quanh. Biết giúp đỡ mẹ việc vặt.

phan cao huy cuong - ad80228 - chang trai thich ve tranh - 1

phan cao huy cuong - ad80228 - chang trai thich ve tranh - 2

phan cao huy cuong - ad80228 - chang trai thich ve tranh - 3

phan cao huy cuong - ad80228 - chang trai thich ve tranh - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)