Phan Hà My - AD28715 - Cô bé thích múa vẽ

Ngày 29/04/2016 13:13 PM (GMT+7)

Bé Phan Hà My, số báo danh AD28715 thích hát.

Bé Phan Hà My, sinh ngày 09/05/2012. Bé Hà My rất hay cười, thích múa hát và bé thích được tự mình chụp ảnh.

Phan Hà My - AD28715 - Cô bé thích múa vẽ - 1

Phan Hà My - AD28715 - Cô bé thích múa vẽ - 2

Phan Hà My - AD28715 - Cô bé thích múa vẽ - 3

Phan Hà My - AD28715 - Cô bé thích múa vẽ - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)