Phan Lê Hoàng - AD49791 - Cu Bi đáng yêu

Bé Phan Lê Hoàng, số báo danh AD49791 rất đáng yêu.

Bé Phan Lê Hoàng, sinh ngày 17/11/2014. Tên ở nhà là cu bi.

phan le hoang - ad49791 - cu bi dang yeu - 1

phan le hoang - ad49791 - cu bi dang yeu - 2

phan le hoang - ad49791 - cu bi dang yeu - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)