Phan Lê Hoàng - AD49791 - Cu Bi đáng yêu

Ngày 29/04/2016 01:19 AM (GMT+7)

Bé Phan Lê Hoàng, số báo danh AD49791 rất đáng yêu.

Bé Phan Lê Hoàng, sinh ngày 17/11/2014. Tên ở nhà là cu bi.

Phan Lê Hoàng - AD49791 - Cu Bi đáng yêu - 1

Phan Lê Hoàng - AD49791 - Cu Bi đáng yêu - 2

Phan Lê Hoàng - AD49791 - Cu Bi đáng yêu - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)