Phan Ngọc Tâm An - AD19407 - Má phính đáng yêu

Ngày 10/04/2016 23:58 PM (GMT+7)

Bé Phan Ngọc Tâm An, số báo danh AD19407 rất hiếu động.

Bé Phan Ngọc Tâm An, sinh ngày 6/5/2015. Bé được gần 11 tháng tuổi, rất hiếu động và háu ăn.

phan ngoc tam an - ad19407 - ma phinh dang yeu - 1
Bé Phan Ngọc Tâm An, sinh ngày 6/5/2015.

phan ngoc tam an - ad19407 - ma phinh dang yeu - 2
 Bé được gần 11 tháng tuổi, rất hiếu động và háu ăn.

phan ngoc tam an - ad19407 - ma phinh dang yeu - 3

phan ngoc tam an - ad19407 - ma phinh dang yeu - 4

phan ngoc tam an - ad19407 - ma phinh dang yeu - 5

phan ngoc tam an - ad19407 - ma phinh dang yeu - 6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tin bài cùng sự kiện Mẹ và bé