Phan Tấn Tuệ - AD19086 - Nhím con mắt đen tròn

Ngày 29/04/2016 01:09 AM (GMT+7)

Bé Phan Tấn Tuệ, số báo danh AD19086 thích nghe nhạc và có người nói chuyện.

Bé Phan Tấn Tuệ, sinh ngày 22/11/2015.  Tên thường gọi là nhím.

Phan Tấn Tuệ - AD19086 - Nhím con mắt đen tròn - 1

Phan Tấn Tuệ - AD19086 - Nhím con mắt đen tròn - 2

Phan Tấn Tuệ - AD19086 - Nhím con mắt đen tròn - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)