Phan Thùy Khánh Vân - AD35496 - Sóc con nhanh nhẹn

Bé Phan Thùy Khánh Vân, số báo danh AD35496 thích xem hoạt hình, chơi trò xúc cát...

Bé Phan Thùy Khánh Vân, sinh ngày 30/11/2011. Bé có tên ở nhà là Sóc và như tên gọi Bé Sóc trộm vía rất nhanh và rất nghịch ngợm.Đặc biệt là Sóc rất "bà cụ non" khiến mọi người rất nạc nhiên. Sóc có trí nhớ rất tốt.

phan thuy khanh van - ad35496 - soc con nhanh nhen - 1

phan thuy khanh van - ad35496 - soc con nhanh nhen - 2

phan thuy khanh van - ad35496 - soc con nhanh nhen - 3

phan thuy khanh van - ad35496 - soc con nhanh nhen - 4

phan thuy khanh van - ad35496 - soc con nhanh nhen - 5

phan thuy khanh van - ad35496 - soc con nhanh nhen - 6

phan thuy khanh van - ad35496 - soc con nhanh nhen - 7

phan thuy khanh van - ad35496 - soc con nhanh nhen - 8

phan thuy khanh van - ad35496 - soc con nhanh nhen - 9
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác