Tạ Châu Uyên - AD51063 - Cô bé thích ca hát

Ngày 21/04/2016 16:29 PM (GMT+7)

Bé Tạ Châu Uyên, số báo danh AD51063 thích ca hát.

Bé Tạ Châu Uyên, sinh ngày 01/09/2011. Bé đang học mẫu giáo nhỡ.

ta chau uyen - ad51063 - co be thich ca hat - 1

ta chau uyen - ad51063 - co be thich ca hat - 2

ta chau uyen - ad51063 - co be thich ca hat - 3

ta chau uyen - ad51063 - co be thich ca hat - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)