Tạ Như Ý, Tạ Cát Tường - AD27342 - Hai bé dễ thương

Ngày 22/04/2016 10:41 AM (GMT+7)

Hai bé Tạ Như Ý, Tạ Cát Tường, số báo danh AD27342 rất thích đi chơi.

Hai bé Tạ Như Ý, Tạ Cát Tường, sinh ngày 27/03/2014. Chị em cháu sinh ra được 1,3kg rất bé bây giờ chi em cháu 2 tuổi đã được 13kg rồi. Ở nhà chị em cháu có tên gọi là tây và tròn vì mặt chị em cháu có điểm giống nhau nên gọi vậy cho đỡ nhầm.

ta nhu y, ta cat tuong - ad27342 - hai be de thuong - 1

ta nhu y, ta cat tuong - ad27342 - hai be de thuong - 2

ta nhu y, ta cat tuong - ad27342 - hai be de thuong - 3

ta nhu y, ta cat tuong - ad27342 - hai be de thuong - 4

ta nhu y, ta cat tuong - ad27342 - hai be de thuong - 5

ta nhu y, ta cat tuong - ad27342 - hai be de thuong - 6

ta nhu y, ta cat tuong - ad27342 - hai be de thuong - 7

ta nhu y, ta cat tuong - ad27342 - hai be de thuong - 8
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)