Tăng Đình Đức - AD28013 - Anh chàng năng động

Bé Tăng Đình Đức, số báo danh AD28013 năm nay 3 tuổi.

Bé Tăng Đình Đức, sinh ngày 12/04/2013.

tang dinh duc - ad28013 - anh chang nang dong - 1

tang dinh duc - ad28013 - anh chang nang dong - 2

tang dinh duc - ad28013 - anh chang nang dong - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)