Tăng Đình Đức - AD28013 - Anh chàng năng động

Ngày 29/04/2016 02:34 AM (GMT+7)

Bé Tăng Đình Đức, số báo danh AD28013 năm nay 3 tuổi.

Bé Tăng Đình Đức, sinh ngày 12/04/2013.

Tăng Đình Đức - AD28013 - Anh chàng năng động - 1

Tăng Đình Đức - AD28013 - Anh chàng năng động - 2

Tăng Đình Đức - AD28013 - Anh chàng năng động - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)