Tăng Gia Hân - AD79911

Bé Tăng Gia Hân, số báo danh AD79911 thích đi chơi, ăn kem dâu.

Bé Tăng Gia Hân, sinh ngày 27/01/2012. Bé rất khoái được đi chơi và chụp hình. Ở nhà bé được tiếng là bé điệu.

tang gia han - ad79911 - 1
Bé Tăng Gia Hân, sinh ngày 27/01/2012. 

tang gia han - ad79911 - 2

tang gia han - ad79911 - 3
Bé rất khoái được đi chơi và chụp hình. Ở nhà bé được tiếng là bé điệu.

tang gia han - ad79911 - 4

tang gia han - ad79911 - 5

tang gia han - ad79911 - 6

tang gia han - ad79911 - 7

tang gia han - ad79911 - 8
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác
Tin bài cùng sự kiện Mẹ và bé