Tòng Quàng Dương Anh - AD28791 - Nàng Kem xinh xắn, dễ thương

Ngày 27/04/2016 14:47 PM (GMT+7)

Bé Tòng Quàng Dương , số báo danh AD28791 thích cười.

Bé Tòng Quàng Dương Anh, sinh ngày 03/09/2016. Tên ở nhà của Dương Anh là Kem. Kem rất chi là thích cười.

Tòng Quàng Dương Anh - AD28791 - Nàng Kem xinh xắn, dễ thương - 1

Tòng Quàng Dương Anh - AD28791 - Nàng Kem xinh xắn, dễ thương - 2

Tòng Quàng Dương Anh - AD28791 - Nàng Kem xinh xắn, dễ thương - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé
 

Theo BTC (Khám Phá)