Trần Đức Đông Dương - AD30577 - Phiên bản nhí của đại ý Yoo Si Jin

Ngày 29/04/2016 02:53 AM (GMT+7)

Bé Trần Đức Đông Dương, số báo danh AD30577 thích được chơi với bố mẹ, thích nô với anh trai.

Bé Trần Đức Đông Dương, sinh ngày 02/09/2015. Bé là út cưng trong nhà. Cả nhà gọi bạn í là Bác Gấu.

Trần Đức Đông Dương - AD30577 - Phiên bản nhí của đại ý Yoo Si Jin - 1

Trần Đức Đông Dương - AD30577 - Phiên bản nhí của đại ý Yoo Si Jin - 2

Trần Đức Đông Dương - AD30577 - Phiên bản nhí của đại ý Yoo Si Jin - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)