Trần Gia Linh - AD81836 - Bé tóc ít, dễ thương

Ngày 03/05/2016 17:59 PM (GMT+7)

Bé Trần Gia Linh, số báo danh AD81836 thích nghe nhạc thiếu nhi.

Bé Trần Gia Linh, sinh ngày 24/01/2014. Bé tóc ít, dễ thương, hay nói nhiều khi ở nhà nhưng trước đám đông thì lại nhút nhát. Bé thích nghe nhạc thiếu nhi và  khi nghe hay hát theo.

Trần Gia Linh - AD81836 - Bé tóc ít, dễ thương - 1

Trần Gia Linh - AD81836 - Bé tóc ít, dễ thương - 2

Trần Gia Linh - AD81836 - Bé tóc ít, dễ thương - 3

Trần Gia Linh - AD81836 - Bé tóc ít, dễ thương - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)