Trần Hoàng Tú Anh - AD14650 - Em bé dễ thương

Ngày 29/04/2016 01:01 AM (GMT+7)

Bé Trần Hoàng Tú Anh, số báo danh AD14650 thích ăn thạch rau câu hoa quả, thích đồ chơi xếp hình và thích được bố mẹ dẫn đi chơi...

Bé Trần Hoàng Tú Anh, sinh ngày 28/11/2014. 

Trần Hoàng Tú Anh - AD14650 - Em bé dễ thương - 1

Trần Hoàng Tú Anh - AD14650 - Em bé dễ thương - 2

Trần Hoàng Tú Anh - AD14650 - Em bé dễ thương - 3

Trần Hoàng Tú Anh - AD14650 - Em bé dễ thương - 4

Trần Hoàng Tú Anh - AD14650 - Em bé dễ thương - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)