Trần Hương Giang - AD26228 - Cô bé dễ thương

Ngày 27/04/2016 16:13 PM (GMT+7)

Bé Trần Hương Giang, số báo danh AD26228 thích chơi với động vật nuôi, thích đi chơi.

Bé Trần Hương Giang, sinh ngày 29/12/2014. 

Trần Hương Giang - AD26228 - Cô bé dễ thương - 1

Trần Hương Giang - AD26228 - Cô bé dễ thương - 2

Trần Hương Giang - AD26228 - Cô bé dễ thương - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)