Trần Hữu Phúc - AD96013 - Cậu bé tinh nghịch

Ngày 30/04/2016 15:28 PM (GMT+7)

Bé Trần Hữu Phúc, số báo danh AD96013 thích lắp ghép hình, xem phim.

Bé Trần Hữu Phúc, sinh ngày 04/01/2012. Bé Trần Hữu Phúc, hiện đang học lớp mầm 4 Trường mầm non Sen Hồng, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Bé thích lắp ghép sáng tạo các mô hình đồ chơi và thích xem phim chuyện của Đóm.

Trần Hữu Phúc - AD96013 - Cậu bé tinh nghịch - 1

Trần Hữu Phúc - AD96013 - Cậu bé tinh nghịch - 2

Trần Hữu Phúc - AD96013 - Cậu bé tinh nghịch - 3

Trần Hữu Phúc - AD96013 - Cậu bé tinh nghịch - 4

Trần Hữu Phúc - AD96013 - Cậu bé tinh nghịch - 5

Trần Hữu Phúc - AD96013 - Cậu bé tinh nghịch - 6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)