Trần Khải Minh - AD20893 - Thiên thần nhỏ của Ba Mẹ

Ngày 28/04/2016 22:50 PM (GMT+7)

Bé Trần Khải Minh, số báo danh AD20893 rất đáng yêu.

Bé Trần Khải Minh, sinh ngày 12/12/2015. 

Trần Khải Minh - AD20893 - Thiên thần nhỏ của Ba Mẹ - 1

Trần Khải Minh - AD20893 - Thiên thần nhỏ của Ba Mẹ - 2

Trần Khải Minh - AD20893 - Thiên thần nhỏ của Ba Mẹ - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)