Trần Ngọc Vân Anh - AD16022 - Sushi điệu đà

Bé Trần Ngọc Vân Anh, số báo danh AD16022 rất thích ca múa.

Bé Trần Ngọc Vân Anh, sinh ngày 07/05/2013. Bé có tên ở nhà là Sushi.

tran ngoc van anh - ad16022 - sushi dieu da - 1

tran ngoc van anh - ad16022 - sushi dieu da - 2

tran ngoc van anh - ad16022 - sushi dieu da - 3

tran ngoc van anh - ad16022 - sushi dieu da - 4

tran ngoc van anh - ad16022 - sushi dieu da - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)