Trần Ngọc Vân Anh - AD16022 - Sushi điệu đà

Ngày 29/04/2016 02:35 AM (GMT+7)

Bé Trần Ngọc Vân Anh, số báo danh AD16022 rất thích ca múa.

Bé Trần Ngọc Vân Anh, sinh ngày 07/05/2013. Bé có tên ở nhà là Sushi.

Trần Ngọc Vân Anh - AD16022 - Sushi điệu đà - 1

Trần Ngọc Vân Anh - AD16022 - Sushi điệu đà - 2

Trần Ngọc Vân Anh - AD16022 - Sushi điệu đà - 3

Trần Ngọc Vân Anh - AD16022 - Sushi điệu đà - 4

Trần Ngọc Vân Anh - AD16022 - Sushi điệu đà - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)