Trần Nguyễn Thiên Kim - AD24871 - Bé Bông ham đi chơi

Ngày 10/04/2016 19:33 PM (GMT+7)

Bé Trần Nguyễn Thiên Kim, số báo danh AD24871 thích được ba mẹ chở đi chơi.

Bé Trần Nguyễn Thiên Kim, sinh ngày 26/09/2015. Bé còn có tên là bé Bông. Bé thích được ba mẹ chở đi chơi.

tràn nguyẽn thien kim - ad24871 - be bong ham di choi - 1
Bé Trần Nguyễn Thiên Kim, sinh ngày 26/09/2015. 

tràn nguyẽn thien kim - ad24871 - be bong ham di choi - 2
Bé còn có tên là bé Bông. Bé thích được ba mẹ chở đi chơi.

tràn nguyẽn thien kim - ad24871 - be bong ham di choi - 3

tràn nguyẽn thien kim - ad24871 - be bong ham di choi - 4

tràn nguyẽn thien kim - ad24871 - be bong ham di choi - 5

tràn nguyẽn thien kim - ad24871 - be bong ham di choi - 6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

tràn nguyẽn thien kim - ad24871 - be bong ham di choi - 7

tràn nguyẽn thien kim - ad24871 - be bong ham di choi - 8

Theo BTC (Khám phá)
Tin bài cùng sự kiện Mẹ và bé