Trần Thanh Thúy - AD16653 - Cô nàng nhút nhát

Ngày 29/04/2016 16:55 PM (GMT+7)

Bé Trần Thanh Thúy, số báo danh AD16653 thích vẽ và hát.

Bé Trần Thanh Thúy, sinh ngày 12/07/2011. Trần Thanh Thúy là em bé rất nhát khi tiếp xúc với người lạ, biết quan tâm em và hay giúp đỡ bố mẹ như trông em, nhặt rau, quét nhà...

Trần Thanh Thúy - AD16653 - Cô nàng nhút nhát - 1

Trần Thanh Thúy - AD16653 - Cô nàng nhút nhát - 2

Trần Thanh Thúy - AD16653 - Cô nàng nhút nhát - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)