Trần Thị Phương Hiền - AD67278 - Cô bé thích múa hát

Ngày 29/04/2016 01:06 AM (GMT+7)

Bé Trần Thị Phương Hiền, số báo danh AD67278 thích múa và hát.

Bé Trần Thị Phương Hiền, sinh ngày  17/11/2013. Bé năm nay học mẫu giáo lớn. Rất mong được sự bình chọn của các bạn.

Trần Thị Phương Hiền - AD67278 - Cô bé thích múa hát - 1

Trần Thị Phương Hiền - AD67278 - Cô bé thích múa hát - 2

Trần Thị Phương Hiền - AD67278 - Cô bé thích múa hát - 3

Trần Thị Phương Hiền - AD67278 - Cô bé thích múa hát - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)