Trần Trúc Diễm - AD30306

Bé Trần Trúc Diễm, số báo danh AD30306 thích nghịch tóc mẹ và nghe ba hát.

Bé Trần Trúc Diễm, sinh ngày 9/7/2015. Bé rất thích khám phá mọi thứ xung quanh và rất thích âm nhạc. Mọi người hãy bình chọn cho bé nha.

tran truc diem - ad30306 - 1
Bé Trần Trúc Diễm, sinh ngày 9/7/2015. 

tran truc diem - ad30306 - 2
Bé rất thích khám phá mọi thứ xung quanh và rất thích âm nhạc.

tran truc diem - ad30306 - 3

tran truc diem - ad30306 - 4

tran truc diem - ad30306 - 5

tran truc diem - ad30306 - 6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nha.

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác