Trần Trung Kiên - AD95663 - Chàng trai hay cười

Ngày 29/04/2016 16:41 PM (GMT+7)

Bé Trần Trung Kiên, số báo danh AD95663 rất thích nghe nhạc của Xuân Mai.

Bé Trần Trung Kiên, sinh ngày 12/02/2014.  Bé rất thích chơi chung với bạn hay đi thú nhún. Hãy bình chọn cho bé nhé.

Trần Trung Kiên - AD95663 - Chàng trai hay cười - 1

Trần Trung Kiên - AD95663 - Chàng trai hay cười - 2

Trần Trung Kiên - AD95663 - Chàng trai hay cười - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)