Trần Xuân Hoàng Bách - AD36671 - Chàng trai hay cười

Ngày 29/04/2016 17:23 PM (GMT+7)

Bé Trần Xuân Hoàng Bách, số báo danh AD36671 thích nghe hát ru và đọc thơ.

Bé Trần Xuân Hoàng Bách, sinh ngày 23/03/2013.

Trần Xuân Hoàng Bách - AD36671 - Chàng trai hay cười - 1

Trần Xuân Hoàng Bách - AD36671 - Chàng trai hay cười - 2

Trần Xuân Hoàng Bách - AD36671 - Chàng trai hay cười - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)