Trịnh Kim Oanh - AD25631

Bé Trịnh Kim Oanh, số báo danh AD25631 thích hát.

Bé Trịnh Kim Oanh, sinh ngày 15/8/2013. Ở nhà bé được gọi là Mít. Mít hay cười hay nói nhưng cũng hay khóc lắm.

trinh kim oanh - ad25631 - 1
Bé Trịnh Kim Oanh, sinh ngày 15/8/2013. 

trinh kim oanh - ad25631 - 2
Ở nhà bé được gọi là Mít. Mít hay cười hay nói nhưng cũng hay khóc lắm.

trinh kim oanh - ad25631 - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác