Trịnh Minh Vương - AD17664 - Cu Tí thông minh

Bé Trịnh Minh Vương, số báo danh AD17664 thích đến nhà trẻ chơi cùng các bạn và cô.

Bé Trịnh Minh Vương, sinh ngày 1/2/2013. Bé trộm vía thông minh, thích trò chuyện với người lớn, nhẩt là các cô trên lớp. Cu Tí vẫn còn nói ngọng. Cu Tí rất yêu bé trong bụng mẹ nữa.

trinh minh vuong - ad17664 - cu ti thong minh - 1
Bé Trịnh Minh Vương, sinh ngày 1/2/2013. 

trinh minh vuong - ad17664 - cu ti thong minh - 2
Bé trộm vía thông minh, thích trò chuyện với người lớn, nhẩt là các cô trên lớp. 

trinh minh vuong - ad17664 - cu ti thong minh - 3
Cu Tí vẫn còn nói ngọng. Cu Tí rất yêu bé trong bụng mẹ nữa.

trinh minh vuong - ad17664 - cu ti thong minh - 4

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh đẹp của bé