Trương Việt Cường - AD12437 - Mắt sáng tinh khôi

Ngày 28/04/2016 23:05 PM (GMT+7)

Bé Trương Việt Cường, số báo danh AD12437 thích chơi Ô tô.

Bé Trương Việt Cường, sinh ngày 31/10/2011. Năm nay 4,5 tuổi.

Trương Việt Cường - AD12437 - Mắt sáng tinh khôi - 1

Trương Việt Cường - AD12437 - Mắt sáng tinh khôi - 2

Trương Việt Cường - AD12437 - Mắt sáng tinh khôi - 3

Trương Việt Cường - AD12437 - Mắt sáng tinh khôi - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)