Võ Văn Nhật Nam - AD25592 - Bé Tôm mắt đen láy

Ngày 29/04/2016 17:22 PM (GMT+7)

Bé Võ Văn Nhật Nam, số báo danh AD25592 thích ca hát.

Bé Võ Văn Nhật Nam, sinh ngày  01/08/2015. Bé Tôm 8 tháng tuổi, cao 70cm, nặng 10 ký.

Võ Văn Nhật Nam - AD25592 - Bé Tôm mắt đen láy - 1

Võ Văn Nhật Nam - AD25592 - Bé Tôm mắt đen láy - 2

Võ Văn Nhật Nam - AD25592 - Bé Tôm mắt đen láy - 3

Võ Văn Nhật Nam - AD25592 - Bé Tôm mắt đen láy - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)