Vũ Hà Chi - AD28754

Bé Vũ Hà Chi, số báo danh AD28754 thích được bế đi chơi.

Bé Vũ Hà Chi, sinh ngày 20/11/2015. Tên ở nhà của bé là Bông. Bé rất hay cười mỗi khi được trò chuyện, thích được bế đi chơi. 

vu ha chi - ad28754 - 1
Bé Vũ Hà Chi, sinh ngày 20/11/2015.

vu ha chi - ad28754 - 2
Tên ở nhà của bé là Bông. 

vu ha chi - ad28754 - 3
Bé rất hay cười mỗi khi được trò chuyện, thích được bế đi chơi. 

vu ha chi - ad28754 - 4

vu ha chi - ad28754 - 5

vu ha chi - ad28754 - 6
Mọi người hãy bình chọn cho bé Hà Chi nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Mẹ và bé | ảnh đẹp của bé