Vũ Hà Chi - AD65201 - Cô bé thích múa hát

Ngày 30/04/2016 15:28 PM (GMT+7)

Bé Vũ Hà Chi, số báo danh AD65201 thích múa hát.

Bé Vũ Hà Chi, sinh ngày 25/02/2013. Cháu thích múa hát, thuộc rất nhiều bài hát.

Vũ Hà Chi - AD65201 - Cô bé thích múa hát - 1

Vũ Hà Chi - AD65201 - Cô bé thích múa hát - 2

Vũ Hà Chi - AD65201 - Cô bé thích múa hát - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)