Vũ Huy Kiên - AD19471 - Cậu bé tinh nghịch

Bé Vũ Huy Kiên, số báo danh AD19471 thích đi du lịch và chơi xếp hình, chơi đất nặn.

Bé Vũ Huy Kiên, sinh ngày 02/07/2014. 

vu huy kien - ad19471 - cau be tinh nghich - 1

vu huy kien - ad19471 - cau be tinh nghich - 2

vu huy kien - ad19471 - cau be tinh nghich - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác