Vũ Huỳnh Như - AD71697 - Cô bé hài hước

Ngày 29/04/2016 13:11 PM (GMT+7)

Bé Vũ Huỳnh Như, số báo danh AD71697 thích ăn chuối.

Bé Vũ Huỳnh Như, sinh ngày 20/06/2015. Bé hay đùa giỡn.

Vũ Huỳnh Như - AD71697 - Cô bé hài hước - 1

Vũ Huỳnh Như - AD71697 - Cô bé hài hước - 2

Vũ Huỳnh Như - AD71697 - Cô bé hài hước - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)