Vũ Minh Châu - AD11486 - Cô bé dễ thương

Ngày 29/04/2016 16:41 PM (GMT+7)

Bé Vũ Minh Châu, số báo danh AD11486 thích chơi nhà bóng.

Bé Vũ Minh Châu, sinh ngày 13/01/2014.

Vũ Minh Châu - AD11486 - Cô bé dễ thương - 1

Vũ Minh Châu - AD11486 - Cô bé dễ thương - 2

Vũ Minh Châu - AD11486 - Cô bé dễ thương - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)