Vũ Minh Tuấn - AD28392 - Chàng trai mê âm nhạc

Ngày 27/04/2016 09:38 AM (GMT+7)

Bé Vũ Minh Tuấn, số báo danh AD28392 thích nghe nhạc, và ăn bột thịt gà.

Bé Vũ Minh Tuấn, sinh ngày 23/10/2015. Bé rất thích đi siêu thị.

Vũ Minh Tuấn - AD28392 - Chàng trai mê âm nhạc - 1

Vũ Minh Tuấn - AD28392 - Chàng trai mê âm nhạc - 2

Vũ Minh Tuấn - AD28392 - Chàng trai mê âm nhạc - 3

Vũ Minh Tuấn - AD28392 - Chàng trai mê âm nhạc - 4

Vũ Minh Tuấn - AD28392 - Chàng trai mê âm nhạc - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)