Vũ Nhật Minh - AD27760 - Chàng công an tí hon

Ngày 29/04/2016 13:09 PM (GMT+7)

Bé Vũ Nhật Minh, số báo danh AD27760 thích xem phim, hát.

Bé Vũ Nhật Minh, sinh ngày 16/11/2011. Bé Nhật minh và bé Khôi Nguyên hay cười nên gọi 2 anh em là Anh Tít, Em Mít.

Vũ Nhật Minh - AD27760 - Chàng công an tí hon - 1

Vũ Nhật Minh - AD27760 - Chàng công an tí hon - 2

Vũ Nhật Minh - AD27760 - Chàng công an tí hon - 3

Vũ Nhật Minh - AD27760 - Chàng công an tí hon - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)