Vũ Nhật Minh - AD27760 - Chàng công an tí hon

Bé Vũ Nhật Minh, số báo danh AD27760 thích xem phim, hát.

Bé Vũ Nhật Minh, sinh ngày 16/11/2011. Bé Nhật minh và bé Khôi Nguyên hay cười nên gọi 2 anh em là Anh Tít, Em Mít.

vu nhat minh - ad27760 - chang cong an ti hon - 1

vu nhat minh - ad27760 - chang cong an ti hon - 2

vu nhat minh - ad27760 - chang cong an ti hon - 3

vu nhat minh - ad27760 - chang cong an ti hon - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác