Vũ Nhật Nam - AD11418 - Chàng Tôm hiếu động

Ngày 29/04/2016 01:09 AM (GMT+7)

bé Vũ Nhật Nam, số báo danh AD11418 thích lục lọi đồ đạc.

Bé Vũ Nhật Nam, sinh ngày 04/05/2015. Bé rất đáng yêu, có biệt danh là "Tôm" và "Nam tươi" vì bé rất hay cười....

Vũ Nhật Nam - AD11418 - Chàng Tôm hiếu động - 1

Vũ Nhật Nam - AD11418 - Chàng Tôm hiếu động - 2

Vũ Nhật Nam - AD11418 - Chàng Tôm hiếu động - 3

Vũ Nhật Nam - AD11418 - Chàng Tôm hiếu động - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)